Generasjon 3: Johannes Stulen og Thordis Tøraa

 

Johannes Thoresen Stulen gårdbruker og forpakter, skogsarbeider, fra V. Stulen f. 12/3-1895 d. 6/5-1974. Han var sønn av Thore Halvorsen Stulen.

Han giftet seg med Thordis Tøraa fra Fjære sogn (v/ Grimstad) f. 4/3-1900 d. 5/7-1976, som var datter av sjømann og småbruker Johan Martin Martinsen Tøraa f. 21/6-1858 d. 15/5-1936 og Torine Bolette Nilsdatter f. 16/9-1860 d. 25/3-1934.

Barn: 
1. Klara Terese Stulen f. 4/9-1923 g.m. enkemann Martin Eriksrød f. 27/4-1914.
2. Martin Stulen f. 16/1-1925. 
3. Borgny Stulen f. 22/9-1926 g.m. Edvard Edvardsen. 
4. Thorleif Stulen f. 24/10-1928 i N. Stulen. 
5. Reidar Stulen f. 27/2-1931. 
6. Ågot Stulen f. 2/3-1933 g.m. Finn Jonassen fra Sortland f. 17/2-1923. Bosatt på Sortland.
7. Einar Stulen f. 1939. 

Thordis Tøraa hadde sine søstere, Bertha Mathilde, Maren og Jenny Gunhilda i Gjerpen. Bertha Mathilde var g.m. Hans Holt, Maren var g.m. enkemann Halvor Johansen Nykaas og Jenny Gunhilda var g.m. Peder G. Brennseter. Deres bror Nils Tøraa var lærer på Mo skole.

Sønnen Reidar bygde huset, Stulenv. 687 u. Mo på 60-tallet og Johannes og Thordis flyttet med dit. Alle de andre barna bor i gjerpensområdet, bortsett fra Ågot og Finn som er bosatt på Sortland.

Plassens grenser på 1950-tallet:
Øst: Lindalselva og Stulstjenna, syd: Søndre Stulen, vest: Vegen - Stallane, nord: Løvenskiold skog.

 

Generasjon 4: 60. Thore Halvorsen og 61. Inger Karine Pedersdatter

Thore Halvorsen Skogsarb., leilending fra Orekåsa under Oterholt f. 27/2-1851 d. 29/5-1915 på N. Stulen, s.a. Halvor Gundersen d.y. g. 11/7-1880 m. Inger Karine Pedersdatter fra Sverige under Mo f. 5/12-1859 d. 5/3-1921 på Stulen, d.a. Peder Torgersen.

Forlovere: "Jens S. Mo og Brudens Fader."

Barn: 
1. Karen Marie Toresdatter f. 26/1-1881 i Sverige under Mo d. 19/4-1925.
2. Hans Thoresen Stulen f. 24/3-1883 i V. Stulen. 
3. Inger Kirstine Stulen f. 26/4-1885 g.m. Andreas K. Stulen. 
4. Peder Thoresen Stulen f. 3/10-1887. 
5. Gunhild f. 30/5-1890 i V. Stulen d. 5/3-1895.
6. Johannes Thoresen Stulen f. 12/3-1895. 
7. Anna f. 15/5-1897 d. 24/5-1898. 
8. Nils f. 12/6-1899 d. 24/7-1899 i Stulen.
9. Hilda Thoresen Stulen f. 15/12-1900 i V. Stulen d. 2/7-1960. B

Thore Halvorsen ble født på en plass under Ås hvor hans mor var i tjeneste. Foreldrene giftet seg senere samme år og de ble boende på Åshammeren i mange år. De var på Orekåsa u. Oterholt et par år fra 1865. Siden bodde de på Venstøp en kort tid (i 1869). Thore var i 1875 i tjeneste hos Jens Svenkesen på søndre Mo. 
I folketellingen 1900 er de nevnt som beboere på ”østre” Stulen, hvor sønnen hans var skogsarbeider og bodde hjemme sammen med sine søsken Inger Kirstine, Peder og Johannes. De flyttet i 1912 til Nordre Stulen.

 

Forfedre til 61. Inger Karine Pedersdatter

 • Generasjon 5: Inger Karines foreldre var 122. Peder Torgersen og 123. Inger Marie Haagensdatter.

 • Generasjon 6: Inger Marie var datter av 246. Haagen Beruldsen f. 13/11 1789 i Slettene d. 13/1 1854 og 247. Karen Kristine Rasmussen f 3/10 1790. Haagen deltok i krigen mot Tyskland. 

 • Generasjon 7: 494. Rasmus Franssen f. 1764 og 495. Maren Rasmusdatter 1765-1826.

 • Generasjon 7: 492. Beruld Haagensen f. 1759 på Slettekås d. 1838. Leilending på Vestermo langs Stulenveien. Familien flyttet til Slettene. g.m 493. Elen Mortensdatter f. 1754 på Vestre Baugerød d. 1840. Familietradisjonen sier at Bæruld var kusk og snekker hos Løvenskiold og at han var med å sette opp flere foretningsbygg i Skien, hvor godseieren hadde økonomiske interesser. Det fortelles videre om Bæruld at han aldri var syk. Han var med i krigen mot tyskerne om Slesvig-Holstein. Av kirkebøkene kan vi se at hans navn (som også mange andre navn) ble skrevet på forskjellige måter. Både Bærulf, Berulf, Bæruld og Bæruld ble brukt. Han kone Elen Mortensdatter nedstammer fra lensmann Christen Rasmussen på Furuvald. Han var hennes oldefar på farssiden.
 • Generasjon 8: 990. Rasmus Dyrkold 1736-1792 og 991. Karen Jonsdatter 1742 Bratsberg-1814. 
 • Generasjon 8: 986. Morten Rasmussen f. 1723 på Furuvald d. 1883. Han var gårdbruker og leilending på Haugerød g.m 987. Kirsten Aslaksdatter f. 1725 på Søndre Kise d. 1799. d.a. Aslak Halvorsen Kiise.
 • Generasjon 8: 984. Haagen Haagensen (Arbeider, husmann) f. 1718 Plassen Aas d. 1779 Slettene Aass. G 1742 m. 985.Inger Hansdatter f. 1713 d. 1801.   Barn:Generasjon 9: Haagen Larsen og Randi Kittilsdatter
   • 1. Hans Haagensen dpt. 15/10-1741 g.m. 28/12-1765 Karen Sørensdatter. 
   • 2. Karen Haagensdatter dpt. 26/4-1744 g.m. 29/12-1775 em. Østen Knudsen på S. Bø.
   • 3. Jan Haagensen dpt. 2/2-1749 g.m. enke Anne Engebretsdatter. 
   • 4. Lars Haagensen dpt. 20/3-1746. 
   • 5. Maren Haagensdatter dpt. 27/6-1751 g.m. 28/12-1771 Nils Engebretsen. under Ås.
   • 6. Halvor dpt. 20/1-1754 bg. 30/9-1764. ”Haagen Haagensens s. Halvor 10 1/2 aar.”
   • 7. Randi dpt. 28/11-1756 bg. 11/5-1761. ”Haagen Haagensens d. Ragnil 4 1/2 aar.”
   • 8. Bæruld Haagensen dpt. 28/10-1759 g.m. 29/12-1787 Ellen Mortensdatter. 
   • 9. Randi dpt. 5/12-1762 bg. 16/9-1764. ”Haagen Haagensens d. Randi 1 1/4 aar.”
   • - bg. 21/4-1765. ”Haagen Haagensens dødf. db.”
 • Generasjon 9: Hans Iversen Søndre Aas og Dorthe Haraldsdatter.
 • Generasjon 9: Aslak Halvorsen Kiise.
 • Generasjon 9: Rasmus Christensen Forevald 
 • Generasjon 10: Kittil Solvesen 1660-1734 og Maren Hansdatter 1656-1730
 • Generasjon 10: Christen Rasmussen Forevald gm. enke Karen Henriksdatter f. ca. 1645 bg. 30/9-1721

Lensmann Rasmus Christensen Furuvald

Christen Rasmussen overtok lensmannsvervet i Gjerpen etter Meen-slekta, og betaler "rostjenesteskatt" av 3 huder av Folevall i 1700 med 90 skilling.. Kilde: Bamble tingbok av den 20 mai 1686. Skjøte. Avskrift: Jan Christensen. "Christen Rasmussen bondelensmand paa sin suoger Morten Løyenchas hans vegne lod lese Anders Clausens skjødebrev paa Furreuald udj Gierpensougen beliggende, schylder aarligen - 3 huder med bøxel til evindelig odel og eijendom med huis dertil af Arilds tid huder og tilligget." "af Arilds tid” = fra eldgammel tid.

Generasjon 5: Halvor Gundersen og Kari Trondsdatter

Halvor Gundersen hammersmed, husmannd. fra Åshammeren u. Ås f. 2/5-1829 d. etter 1895, s.a. Gunder Halvorsen. Gift 23/6-1851 m. Kari Trondsdatter fra Lien u. Tufte f. 1826 på Vestfossen, Nedre Eiker pr.gj. d. 7/1-1895 på Borgestadholmen, d.a. Trond Thoresen.

Barn: 

1. Thore Halvorsen f. 27/2-1851. Se V. Stulen.
2. Jørgen Halvorsen f. 25/8-1854. Se Borgestad 1891.
3. Anne Sophie Halvorsdatter f. 28/6-1857.
4. Gunnar f. 25/7-1858 d. 11/7-1860 i Åshammeren.
5. Inger Kirstine Halvorsdatter f. 25/6-1859.
6. Caroline Halvorsdatter f. 21/8-1862 i Åshammeren.
7. Anne Gurine Halvorsdatter f. 5/9-1865.
8. Gunnar Halvorsen f. 17/6-1869 på Venstøp. Bodde hjemme hos foreldrene på Holmen u. Borgestad i 1891.

Kari var født på Vestfossen i nedre Eiker prestgjeld. Denne familien bodde i flere år på Åshammeren under Ås, hvor Halvor jobbet som hammersmed ved spikerhammeren ved Ås-elven. Akkurat som sin halvbror med samme navn. Høsten 1851 er de meldt utflyttet til Vestfossen. De kom tilbake før august 1854 for da ble sønnen Jørgen født her. De bodde på Orekåsa i 1865 og på Venstøp i 1869. I 1891 bodde familien på  Holmen u. Borgestad, hvor Halvor arbeidet som gråsteinsmurer. Deres sønn, Gunnar Halvorsen, bodde hos dem og jobbet på sagbruk. Det var nevnt i FT 1891 at de hadde gratis husvære av Gjerpen fattigkasse. 

Sønnen Jørgen bodde også der med sin familie. Hele Oterholt (med ”Orekåsa” og ”Norge”) var ubebodd i 1875 og eid av Nils L. Haue

 

 

 

Halvor og sønnene Jørgen og Gunnar ble kalt "Kjempa" pga de var svært lave. I årene 1880-1900 satt alle tre inne for tyveri på Akershus straffanstalt. https://media.digitalarkivet.no/view/58521/56. Halvor her helt til høyre.

Far Halvor fange 5844 og sønn Gunnar fange 5840. Bildet er fra 1899-1901-arkivet.
https://www.digitalarkivet.no/view/84/pc00000001081658