Generasjon 3: Salomon Johan Larsen og Jenny Karlsen

Nøtterøy og øyene rundt Tønsberg-fjorden hadde et tett nettverk i eldre tid, og det var vanlig å gifte bort barna til naboer eller bekjente hvor det var mulighet for dyret mark. Salomon Johan er sønn av Lars Paulsen og Oline Marie Jørgensdatter. Slektene i denne familien stammer fra Klemmet Hansen 1660-38 og Anniken Ebbesdatter 1661-1748.

Salomons far Lars var skipstømmermann og giftet seg i 1877 med Oline Marie fra Semsrønningen. De fikk 10 barn sammen, og etter at Lars døde overtok hans to ugifte døtre Oline og Titalie driften av Strengsdal frem til 1956.

Jenny Karlsen f. 27.08.1900, er datter av Gustav Karlsen f. 27.10.1862, Sverige og Marie Karlsen 02.11.1858, Tjøme. I 1900 da Jenny ble født, bodde familien i Duestien 727. I 1910-tellingen bor Jenny med foreldrene og søsknene Katinka, Hans, Ingvald, og Asbjørn i våningshuset i Ørnsgate727 i Skien omtrent der hvor jernbanen er i Skien i dag. Her er det registrert 2 familier, og husleien er 170 kr pr år. Disse to gatene møtes, og har samme nummer så kan være samme hus.

Asbjørn Karlsen bodde i Nedre Elvegate 19 i Skien i 1925. I dette huset bodde Isak og Signora Halvorsen etter disse, og Karin Fjeldahl er vokst opp her. I 1930 bodde Marie i Ludvig Christophersensgate 10 på Falkum. På den tiden er hun oppført som eneste beboer.

Gården Strengsdal på Nøtterøy har vært i families lenge. Gården hadde kirkegods allerede på 1300-tallet, og etter 1750 ble gården solgt fra Jarlsberggreven til bygdefolk. Gården ble etter hvert delt i tre bruk, og det er bruk 1 som er disponert av ulike slektninger.

Dette står oppført om gården i bygdeboken:

Hvad de fødde; høiavling; saadde.

 

Hester

kuer

ungfæ

sauer

høilass

saadde.

1657

2

5

4

5

-

-

1668

2

6

2

6

28

6 tøndesaa akerjord, 1 tøndesaa brak.

1723

2

6

-

4

24

6 tønder havre, 1/8 t. blandkorn, 1/8 t. hvete.

1803

2

5

-

-

-

6 t. havre.

1820

2

5

-

-

-

5 tønder.

1845

2

11

-

7

-

8 1/2 t. havre, 1 3/4 t. byg, 13 1/2 t. poteter.

1865

3

14

-

6

-

10   /4 t. havre, 1 1/8 byg, 1 rug, 1 9/16 hvete, 24 7/8 t. p.

 

 

Generasjon 4: Lars Paulsen og Oline Marie Jørgensdatter

Oline sin familie: 

 • Slekt (C.4.2) Generasjon 5: Olines foreldre: Jørgen Nes Salomonsen Rønningen Strengsdal f. 1812 -1901 og Oline Marie Jacobsdatter Anildsrød 1811-1901. Jørgen var fraktemann i skipsleiet utenfor Tønsberg, og han og Oline bodde på Semsrydningen. Han døde av brystsykdom og hun av alderdomssvakhet.
  • Generasjon 6: Olines farfar og farmor: Solomon Jonssøn, Nes i Slagen, 1734-1822 og Olia Makusdatter, 1788-1856. Solomon var losoldermann og kongelig los. Han var konfirmert i Bore i 1753, men det finnes ikke noe dåpsregister på han der. Han var gift før ekteskapet med Olia, og da var han matros.
  • Generasjon 6: Olines morfar og mormor: Jacob Olsen Anildsrød, 1785-1860 og Maren Olsdatter Skaugen, 1786-1842
   • Generasjon 7:

Jacob sin familie

Maren sin familie

7. Foreldre: Ola Evensen 1754-1836 og Anne Jørgensdatter Sevik 1752-1823

7. Foreldre: Ola Ivarson Anildsrød 1756-1797 og Berte Katrine Jacobsdatter 1752-1820

8. Farmor og farfar: Even Olsen 1727-1766 og Anne Andersdatter Holmen 1726-1761

8. Farmor og farfar: Helvig Sørensdatter Anildsrød 1724-1772 og Ivar Olsen Kjærgrav 1724-1769

9.Annes foreldre: Anders Hanssen og Ragnhild Klemmetsdatter

9.Helvigs foreldre: Søren Hanssen Meum 1685-1751 og Berte Klemmetsdatter

10. Ragnhild og Berte er døtre av Klemmet Hanssen og Anniken Ebbesdatter, og søste til Hans Klemmetsen (C.6.2 generasjon 9)

 

 

Generasjon 5: Paal Larsen og Dorthea Torgersdatter

 

Lars Paulsen var sønn av Paal Larsen Strengesdal f. 1827-1870 og Dorthea Andrea Torgersdatter (slekt C.5.2) Kjønnerød f. 16/11-1826 d.15/3-1928. Disse to er søskenbarn. Paal kjøpte Strengsdal av sin tante Maren i 1851. Han var sjømann, og Dorthea drev gården i 12 år etter hans død. Da ble gården solgt til Lars, som var deres eldste sønn. 

 • Slekt C.5.2  Generasjon 6 Dortheas foreldre: Nilia Hansdatter Skrafskjær og Torger Hanssen Kjønnerød.
   • Generasjon 7 Dortheas mormor og morfar: Anne Andersdatter Strengsdal 1750-1841 og Hans Olsen Skrafskjær 1760-1835.
    • Generasjon 8: se C.6.2

Generasjon 6: Lars Paalsen Strengsdal og Marthe Andersdatter

 

Paal var sønn av Lars Paalsen Strengsdal f. 1790 og Marthe M. Andersdatter Strengsdal. Marthe overtok i 1821 halvparten av Strengsdalsgården av sin søster Maren.

 • Slekt C.6.2   Generasjon 7 Marthes foreldre: Margrethe Hansdatter  Rubberød 1751-1827og Anders Svendssøn Strengsdal1755-1831. Anders var bror til Anne Andersdatter Strengsdal 1750-1841 (slekt C.5.2generasjon7)g.m Hans Olsøn Skrafskjær 1760-1835
    • Generasjon 8 Marthes farmor og farfar: Marthe Hansdatter Hovlandsteigen 1723-1776 og Sven Sørensen Kjønnerød 1732-1807. Marthe er gift første gang med Anders Jørgensen Strengsdal 1718-1853. De får datteren Anne (C.5.2 generasjon7)

Klemmet Hansen 1660-17-38 og Anniken Ebbesdatter 1661-1748 er foreldre til Marthe Hansdatters far, Hans Klemmetsen (1698-1769) Kan giftet seg med Kirsti Jensadatter (1645-1761)

Generasjon 7 Paal Gulliksen Grimestad og Gunhild Larsdatter Grimestad C.7.2

 • Slekt C.7.2  Generasjon 8 Gunhilds foreldre: Lars Hanssøn S. Sundene 1720-1774 og Anne Evensdatter d.1755. 
    • Generasjon 9 Gunhilds morfar og mormor: Even Tolvsson 1668-1746 og Gunhild Hansdatter 1664-1744 S. Sundene.