Forfedre til Karin Fjeldahl f. Halvorsen

Foreldre Besteforeldre Oldeforeldre Tippoldeforeldre
Far
Mor