Velkommen

Denne siden er opprettet for å kunne dele slektshistorisk materiale med andre tilknyttet vår familie. Siden er under kontinuerlig oppdatering, og endringer vil forekomme underveis. Jeg vil forsøke å bekrefte kilder der det er mulig, men gjør oppmerksom på kildekritikk. 

Dersom dere finner opplysninger som kompletterer mine funn setter jeg pris på tilbakemelding. Det samme gjelder opplysninger dere ser er feil. 

 

På siden er det 4 hovedfamilier; Fjeldahl, Halvorsen, Eriksrød og Lauvnes. Jeg har konsentrert meg om direktelinjene, og ikke tatt med søskenledd i familiene. 

Under hver familie er det flere slekter som kommer inn siden jeg jobber meg bakover i tid.